TARGETES COMPRA ALIMENTACIÓ

2020-04-04

TARGETES COMPRA ALIMENTACIÓ


L'Ajuntament de Llívia proporcionarà targetes, 100% subvencionades per l'Ajuntament, per la compra d'aliments de primera necessitat des del dia 1 d'abril fins a la finalització de l'estat d'alarma, o pròrroga que es decreti d'aquesta situació.


Requisits:

- estar empadronat a Llívia

- justificant situació laboral

- no rebre prestacions d'altres administracions

- declaració responsable de la documentació aportada


Per l'obtenció d'aquesta ajuda, cal presentar electrònicament, els documents següents:


- DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE MESURES ECONÒMIQUES PER ABASTAMENT DE PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT

- CÒPIA DEL DNI O NIE

- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA


document que us podeu decarregar a l'enllaç, i que s'han d'enviar a recursoshumans@llivia.org


http://llivia.org/files/covid-19/declaracio-responsable-llivia.docx

 


http://llivia.org/files/covid-19/bases-reguladores-per-la-concessio-de-lajuda-per-impacte-economic-covid19.pdf


* L'ajuda es concedirà per unitat famliar, havent-se d'acreditar els ingressos bruts de la unitat familiar

Necessites més informació? Contacta’ns
  • Estigues informat

    INSCRIU-TE GRATUÏTAMENT AL BUTLLETÍ DE LLÍVIA

  • Com arribar

    T'AJUDEM A ARRIBAR

Els teus moments #llivia

COMPARTEIX LLÍVIA

La Revista

VIU LLÍVIA

Veure totes les edicions