Els teus moments #llivia

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEÏR UN LLOC DE TREBALL ADMINISTRATIU C1.

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura de la plaça vacant d’administratiu/va
C1 de la plantilla de personal d’aquesta corporació amb règim funcionari i la regulació
de la borsa de treball composada pels aspirants aprovats i que no hagin obtingut
plaça, per proveir futures vacants temporals. Les seves característiques són:
Escala: Administració General
Sub escala: Administratiu/va
Grup: C; Subgrup C1
Complement de destí: 22
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs-oposició
Jornada laboral: complerta. 37,5 hores setmanals.

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 27/04/2022 al 16/05/2022.

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEÏR DOS LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC ESPÈCIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL DE LA LLAR D'INFANTS DE LLÍVIA.

Convocatòria de selcció per proveïr un lloc de treball de Vigilant Municipal, de l'escala d'Administració Especial (Subgrup C2) en règim de funcionari.

1 plaça de Mestre per la llar d'Infants de l’Ajuntament de Llívia

Presentació d'ìnstàncies: fins el 1 de desembre de 2021.

1 plaça de Director/a per la llar d'infants de l’Ajuntament de Llívia

Presentació d'ìnstàncies: fins el 30 de novembre de 2021.

4 places de Monitor pel Casal d’Estiu de l’Ajuntament de Llívia

Presentació d'ìnstàncies: fins el 21 de maig de 2021.

29/01/2021.

Bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per proveir d'un lloc de treball de Manteniment del Poliesportiu de Llívia de Llívia en règim de laboral mitjançant el sistem de concurs oposició lliure.

29/01/2021.

Bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per proveir de tres llocs de treball de Peó de la Brigada Municipal de Llívia en règim de laboral mitjançant el sistem de concurs oposició lliure.

 

Oberta la convocatòria d'una plaça de MESTRE per a la llar d'infants municipal de Llívia amb caràcter d'urgència

4 places de Monitor pel Casal d’Estiu de l’Ajuntament de Llívia

Presentació d'ìnstàncies: fins el 12 de juny

  • Estigues informat

    INSCRIU-TE GRATUÏTAMENT AL BUTLLETÍ DE LLÍVIA

  • Com arribar

    T'AJUDEM A ARRIBAR

Els teus moments #llivia

COMPARTEIX LLÍVIA

La Revista

VIU LLÍVIA

Veure totes les edicions