Els teus moments #llivia

e-TRAM

e-TRAM

L' e-TRAM és el nou mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

L'e-TRAM fa possible que els ciutadans a qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:

  • Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals
  • Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud
  • Consultar l'estat i el contingut del seus tràmit

Els tràmits que podeu realitzar desde la web de l'Ajuntament de Llívia són:

1. Instància genèrica.

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

2. Còpies compulsades de documents expedit per l'Ajuntament

Consisteix en l'emissió del duplicat d'un document original que estigui en poder de l'Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.

3. Sol·licitud de devolució de fiances per obres.

Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres.

4.Sol·licitud de certificació de qualificació urbanística.

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir.

 

ACCEDEIX A L'E-TRAM: http://llivia.eadministracio.cat/info.5

  • Estigues informat

    INSCRIU-TE GRATUÏTAMENT AL BUTLLETÍ DE LLÍVIA

  • Com arribar

    T'AJUDEM A ARRIBAR

Els teus moments #llivia

COMPARTEIX LLÍVIA

La Revista

VIU LLÍVIA

Veure totes les edicions