Els teus moments #llivia

CONTRACTACIÓ

Informació sobre el Perfil del Contractant

En compliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Llívia facilita l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, conforme al precepte legal abans esmentat.

Podeu accedir al perfil del contractant de l'Ajuntament de Llívia seguint el següent vincle

 

CONTRACTACIONS ACTUALS 2018.

1. Contractació projecte executiu i direcció de les obres de reforma i ampliació del CEIP Jaume I de Llívia.


OBERTURA SOBRES A.

Acta obertura dia 9/1/2018.


OBERTURA SOBRES B.

Es procedirà a la obertura dels sobres B, el dia 16/01/2018 a les  13:00 hores a les dependències municipals. Acta públic.

Acta obertura dia 16/1/2018.


Acta Valoració Justificació Oferta de l'empresa Estudi Castella.

Contracte administratiu execució projecte i direcció d'obres.


1. Contractació per la recollida selectiva de residus i neteja viària.

a. Dades de la publicació de l'anunci de convocatòra:

- DOUE núm. S151, anunci 273325-2016, de 06-08-2008.

- BOP de Girona núm. 155, de 16/08/2016.

- BOE, núm. 200, de 19/08/2016.

 

El termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 19 de setembre de 2016 a les 14:00 hores.

En aquest apartat podeu consultar el Plec de clàusules i el text de l'anunci publicat.

 

1. Plec de clàusules administratives. (Click per descarregar)

2. Plec de clàusules tècniques.(Click per descarregar)

3. Obertura de sobres.

Obertura sobres A (22/09/2016).

Obertura sobres B (27/09/2016).

Obertura sobres C (13/10/2016).

D’ acord amb la clàusula novena apartat 7 del plec de clàusules administratiu particular que regula el procediment d’ adjudicació del servei de recollida i transport de residus i neteja viaria de la Vila de Llívia es comunicarà als licitadors, mitjançant el correu electrònic indicat en la documentació administrativa presentada i anunci al perfil del contractant la data de l’ acte públic  d’ obertura del sobre C. Aquest acte es celebrarà:  13 d’ octubre de 2016. Hora: 12:00 hores. Lloc: Sala de Plens de l’ Ajuntament, Carrer dels Forns, 10-12 Llívia.

Proposta d'adjudicació del servei de recollida de residus municipals.


  • Estigues informat

    INSCRIU-TE GRATUÏTAMENT AL BUTLLETÍ DE LLÍVIA

  • Com arribar

    T'AJUDEM A ARRIBAR

Els teus moments #llivia

COMPARTEIX LLÍVIA

La Revista

VIU LLÍVIA

Veure totes les edicions