CONCURS DE RAMS DE FLORS I FOTOGRAFIA ESTEVE SAIS

  • 15 / 08 / 2020

15 AGOST

- BASES V Concurs de fotografia ESTEVE SAIS – VILA DE LLÍVIA  - Flora de Cerdanya

El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llívia convoquen el V Concurs de Fotografies de Flora Cerdana “Esteve Sais–Vila de Llívia”, dedicat a les flors naturals de Cerdanya.

Bases:

- Podrà participar qualsevol persona major d’edat.

- El tema de les fotografies serà: flors naturals de Cerdanya. No s’acceptaran varietats cultivades o de jardí.

- Es valorarà tant la qualitat de la fotografia com la bellesa i la raresa de la flor.

- Les fotografies hauran d’haver estat realitzades a la Cerdanya, al Capcir o al Baridà.

- Les obres necessàriament seran inèdites i no poden haver estat mai premiades en altres concursos.

- Es podrà presentar un màxim de 3 fotografies, de les quals n’ha de ser l’autor.

- La fotografia haurà de presentar-se en format jpg, amb un mínim de 2000 píxels el costat curt.

- Juntament amb la fotografia, s’adjuntarà un fitxer de text on hi figurarà el pseudònim, el títol de la fotografia i l’espècie de la flor i el lloc on s’ha pres la fotografia. En un sobre a part, tancat  i amb el pseudònim, hi figuraran les dades de l’autor, telèfon de contacte, adreça i correu electrònic.

- Les trameses dels sobres s’hauran de fer al Museu Municipal de Llívia abans de l’11 d’agost del 2020, al juliol de 9h a 18h i a l’agost de 10h a 19h. També es podran trametre per correu postal a la següent adreça: Museu Municipal de Llívia; c/ Forns, 10; 17527 – Llívia; Girona, a l’atenció . Les fotografies s’hauran de trametre al correu electrònic grup@recercacerdanya.org, juntament amb l’arxiu de text explicitat anteriorment, amb les dades de les fotografies, també abans de l’11 d’agost de 2020.

- El jurat estarà format per un nombre senar de persones qualificades vinculades al món de la botànica i de la fotografia, que decidiran per majoria dels vots emesos.

- El veredicte del jurat es farà públic en el decurs de l’acte de lliurament de premis del 38è Concurs de Rams de Flors de Muntanya, a la Sala Teatre del Poliesportiu de Llívia, dissabte 15 d’agost de 2020, a les 17.00 h.

- S’estableixen tres premis, de 150 €, 100 € i 50 €, que no poden recaure en un mateix autor.

- El jurat, si així ho creu oportú, podrà declarar un o més premis deserts.

- Els guanyadors seran avisats abans del lliurament dels premis, perquè puguin preparar la seva assistència a l’acte de lliurament, que serà obligatòria si volen obtenir el premi.

- L’organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament de l’arxiu o pèrdua.

- L’organització disposarà del dret de publicació i exposició de les fotografies premiades (exposicions, revistes, conferències, etc.), esmentant-ne el nom dels autors, sempre que no sigui amb ànim comercial.

- Les obres premiades passaran a formar part de l’arxiu del Premi i no seran retornades.

- Les resolucions del Jurat són inapel·lables.

- Els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat envers les imatges presentades. Cada autor/a es fa responsable dels potencials drets d’imatge.

- Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’organització.

- En cas que l’organització esbrini que, en contra de la documentació presentada, una fotografia no compleixi algun dels requisits d’aquestes bases, l’autor serà desqualificat.

- La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- BASES CONCURS DE RAMS:

1- Hi ha dues categories de concursants: infantils (fins a 14 anys) i adults (més de 15 anys)

2- Cada concursant pot presentar només un ram

3- Cada ram ha d’estar compost, com a mínim, per tres tipus diferents de flor fresca (no flors protegides ni seques)

4- Els rams no poden  contenir cap flor amb perill d’extinció o cultivada

5- Els membres del jurat no poden participar al concurs i el seu veredicte serà inapel·lable

6- Hi haurà  tres premis per a cada categoria i dos premis especials: pel ram amb més varietats de flors i pel ram amb el nom de les flors

7- Recepció de rams: de 12h a 14h a la sala teatre del poliesporitiu

ALTRES ACTIVITATS

Els teus moments #llivia

  • Estigues informat

    INSCRIU-TE GRATUÏTAMENT AL BUTLLETÍ DE LLÍVIA

  • Com arribar

    T'AJUDEM A ARRIBAR

Els teus moments #llivia

COMPARTEIX LLÍVIA

La Revista

VIU LLÍVIA

Veure totes les edicions