Votre-temps #llivia

ANUNCIS I EDICTES OFICIALS

Consulti els anuncis i edictes oficials publicats

. Apro

Anunci 17-2016  LLicència ambiental per a l'activitat de planta de compostatge per a restes vegetals a la parcel.la 62 del polígon 4 de Llívia.(Publicat al BOP de Girona núm.79 , de 26/04/2016   ).

Anunci 16-2016- PROPOSTA NOMENAMENT COM A SECRETARI-INTERVENTOR INTERÍ DE L'AGRUPACIÓ DE LLÍVIA I GUILS DE CERDANYA A FAVOR D'ALBERT VILAJOANA ESPAÑOL

Anunci 15-2016 LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS I EXCLOSOS EN COCURSPER PROVEIR INYERINAMENT LA PLAÇA DE SECRETARI-A INTERVENCIÓ DE L'AGRUAPACIÓ CONSTITUÏDA PELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I DE GUILS DE CERDANYA

Anunci 14-2016 LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS I EXCLOSOS EN COCURSPER PROVEIR INYERINAMENT LA PLAÇA DE SECRETARI-A INTERVENCIÓ DE L'AGRUAPACIÓ CONSTITUÏDA PELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I DE GUILS DE CERDANYA

Anunci 13-2016 LLista Provisional d'apirants admesos i exclosos en concurs per proveir interinament la plaça de secretaria intervenció de l'agrupació constituïda pels municipis de Llíva i Guils de Cerdanya.

Anunci 12-2016 Aprovació definitiva Relació Llocs de Treball Ajuntament de Llívia(Publicat al BOP de Girona núm.57 , de 23-03-2016  i al DOGC núm.7084 , de22-03-2016 ).

Anunci 11-2016 Aprovació definitiva Projecte Enderroc Edifici Annex als Cuartels(Publicat al BOP de Girona núm.56 , de 22-03-2016  i al DOGC núm.7082 , de18-03-2016 ).

Edicte 9/2016 Aprovació definitiva pressupost 2016 i plantilla de personal.(Publicat al BOP de Girona núm.49 , de 11-03-2016  ).

Anunci 8/2016 Bases i convocatòria per a la provisió amb caràcter interí del lloc de treball de Secretaria-Intervenció (Publicat al BOP de Girona núm. 40, de  20-02-2016).

Anunci 7/2016 Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Llívia (Publicat al BOP de Girona núm. 38, de 25-02-2016).

Edicte 6/2016 Aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis (Publicat al BOP de Girona núm. 36, de 23-02-2016).

Anunci 5/2016 Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals.(Publicat al BOP de Girona núm. 33, de 18-02-2016).

Anunci 4/2016 Aprovació inicial pressupost i de la plantilla de personal per al 2016.(Publicat al BOP de Girona núm. 28, de 11-02-2016). 

Edicte 3/2016 Convocatoria del Ple núm. 1/2016, de 9-02-2016, a les 21h.

Anunci 2/2016 Aprovació definitiva de l'actualització i rectificació de l'inventari municipal referit a 31-12-2014 (Publicat al BOP de Girona núm. 26, de 9-02-2016). 

Anunci 1/2016  Aprovació inicial Projecte d’enderroc de l’edifici annex als Cuartels (Publicat al BOP de Girona núm. 23, de 4-02-2016).

ACTA DEL DIA 31-03-2016 DEL TRIBUNAL PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS ASPIRANTS AL CONCURS PER A LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER INTERÍ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L'AGRUPACIÓ CONSTITUÏDA POELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I GUILS DE CERDANYA

ACTA DEL DIA 5-04-2016 DE L'ENTEVISTA FETA PEL TRIBUNAL, ALS ASPIRANTS AL CONCURS PER A LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER INTERÍ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L'AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS DE LLÍVIA I GUILS DE CERDANYA

  • Soyez-vous informés

    inscrivez-vous gratuitement à la newsletter

  • Comment arriver

    nous vous aidons à arriver

Le vôtre tems #llivia

PARTAGÉ LLÍVIA

Le magazine

VIVRE LLÍVIA

Voire toutes des éditions