BASES CONCURS FOTOGRAFIA

2019-08-15

“Esteve Sais-Vila de Llívia”

15 D'AGOST

IV Concurs de fotografia ESTEVE SAIS – VILA DE LLÍVIA Flora de Cerdanya


El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llívia convoquen el IV Concurs de Fotografies de Flora Cerdana “Esteve Sais–Vila de Llívia”, dedicat a les flors naturals de Cerdanya.

ENTREGA DE PREMIS A LES 17.30H A LA SALA TEATRE DEL POLIESPORTIU DE LLÍVIA

Bases:
- Podrà participar qualsevol persona major d’edat.
- El tema de les fotografies serà: flors naturals de Cerdanya. No s’acceptaran varietats cultivades o de jardí.
- Es valorarà tant la qualitat de la fotografia com la bellesa i la raresa de la flor.
- Les fotografies hauran d’haver estat realitzades a la Cerdanya, al Capcir o al Baridà.
- Les obres necessàriament seran inèdites i no poden haver estat mai premiades en altres concursos.
- Es podrà presentar un màxim de 3 fotografies, de les quals n’ha de ser l’autor.
- La fotografia haurà de presentar-se en format jpg, amb un mínim de 2000 píxels el costat curt.
- Juntament amb la fotografia, s’adjuntarà un fitxer de text on hi figurarà el pseudònim, el títol de la fotografia i l’espècie de la flor i el lloc on s’ha pres la fotografia. En un sobre a part, tancat i amb el pseudònim, hi figuraran les dades de l’autor, telèfon de contacte, adreça i correu electrònic.
- Les trameses dels sobres s’hauran de fer al Museu Municipal de Llívia abans de l’11 d’agost del 2019, dimarts de 15h a 18h, de dimecres a divendres de 8h a 18h i dissabtes de 9h a 13,30h i de 15h a 18h. També es podran trametre per correu postal a la següent adreça: Museu Municipal de Llívia; c/ Forns, 10; 17527 – Llívia; Girona. Les fotografies s’hauran de trametre al correu electrònic grup@recercacerdanya.org, juntament amb l’arxiu de text explicitat anteriorment, amb les dades de les fotografies, també abans de l’11 d’agost de 2019.
- El jurat estarà format per un nombre senar de persones qualificades vinculades al món de la botànica i de la fotografia, que decidiran per majoria dels vots emesos.
- El veredicte del jurat es farà públic en el decurs de l’acte de lliurament de premis del Concurs de
Rams de Flors de Muntanya, a la Sala Teatre del Poliesportiu de Llívia, dijous 15 d’agost de
2019, a les 17.30 h.
- S’estableixen tres premis, de 150 €, 100 € i 50 €, que no poden recaure en un mateix autor.
- El jurat, si així ho creu oportú, podrà declarar un o més premis deserts.
- Els guanyadors seran avisats abans del lliurament dels premis, perquè puguin preparar la seva
assistència a l’acte de lliurament, que serà obligatòria si volen obtenir el premi.
- L’organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament de l’arxiu o pèrdua.
- L’organització disposarà del dret de publicació i exposició de les fotografies premiades
(exposicions, revistes, conferències, etc.), esmentant-ne el nom dels autors, sempre que no sigui
amb ànim comercial.
- Les obres premiades passaran a formar part de l’arxiu del Premi i no seran retornades.
- Les resolucions del Jurat són inapel·lables.
- Els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat envers les imatges presentades. Cada autor/a
es fa responsable dels potencials drets d’imatge.
- Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’organització.
- En cas que l’organització esbrini que, en contra de la documentació presentada, una fotografia no
compleixi algun dels requisits d’aquestes bases, l’autor serà desqualificat.
- La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.

Necessites més informació? Contacta’ns

ALTRES NOTÍCIES

Els teus moments #llivia

  • Estigues informat

    INSCRIU-TE GRATUÏTAMENT AL BUTLLETÍ DE LLÍVIA

  • Com arribar

    T'AJUDEM A ARRIBAR

Els teus moments #llivia

COMPARTEIX LLÍVIA

La Revista

VIU LLÍVIA

Veure totes les edicions