35è Concurs de Rams de Flors de Muntanya i 2n Concurs de Fotografia de Flora de Cerdanya

  • 15 / 08 / 2017 fins al 15 / 07 / 2017

El 15 d’agost a les 17.30h a les Escoles de Llívia.

Conculta les bases.

 

II Concurs de fotografia ESTEVE SAIS – VILA DE LLÍVIA

Flora de Cerdanya

 

El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llívia convoquen el II Concurs de Fotografies de Flora Cerdana “Esteve Sais–Vila de Llívia”, dedicat a les flors naturals de Cerdanya.

 

Bases:

 

- Podrà participar qualsevol persona major d’edat.

- El tema de les fotografies serà: flors naturals de Cerdanya. No s’acceptaran varietats cultivades o de jardí.

- Es valorarà tant la qualitat de la fotografia com la bellesa i la raresa de la flor.

- Les fotografies hauran d’haver estat realitzades a la Cerdanya, al Capcir o al Baridà.

- Les obres necessàriament seran inèdites i no poden haver estat mai premiades en altres concursos.

- Es podrà presentar un màxim de 3 fotografies, de les quals n’ha de ser l’autor.

- La mida fotogràfica serà de 20x30 cm, sense cap mena de suport. Als guanyadors se’ls podrà demanar l’original en format digital (en cas d’haver estat realitzades en format digital).

- Al darrere la fotografia hi figurarà el pseudònim, el títol de la fotografia i l’espècie de la flor i el lloc on s’ha pres la fotografia. En un sobre a part, tancat  i amb el pseudònim, hi figuraran les dades de l’autor, telèfon de contacte, adreça i correu electrònic.

- Les trameses de les fotografies s’hauran de fer al Museu Municipal de Llívia abans del 12 d’agost del 2017, de dilluns a divendres de 10h a 20h. També es podran trametre per correu postal a la següent adreça: Museu Municipal de Llívia; c/ Forns, 10; 17527 – Llívia; Girona.

- El jurat estarà format per un nombre senar de persones qualificades vinculades al món de la botànica i de la fotografia, que decidiran per majoria dels vots emesos.

- El veredicte del jurat es farà públic en el decurs de l’acte de lliurament de premis del Concurs de Rams de Flors de Muntanya, a les Escoles de Llívia, el dimarts 15 d’agost, a les 17.30 h.

- S’estableixen tres premis, de 150 €, 100 € i 50 €, que no poden recaure en un mateix autor.

- El jurat, si així ho creu oportú, podrà declarar un o més premis deserts.

- Els guanyadors seran avisats abans del lliurament del premis, perquè puguin preparar la seva assistència a l’acte de lliurament, que serà obligatòria si volen obtenir el premi.

- L’organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.

- L’organització disposarà del dret de publicació i exposició de les fotografies premiades (exposicions, revistes, conferències, etc.), esmentant-ne el nom dels autors, sempre que no sigui amb ànim comercial.

- Les obres premiades passaran a formar part de l’arxiu del Premi i no seran retornades. Els exemplars no premiats podran recollir-se al Museu Municipal de Llívia, a partir del dia 16 d’agost, durant un periode de 30 dies.

- Les resolucions del Jurat són inapel·lables.

- Els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat envers les imatges presentades. Cada autor/a es fa responsable dels potencials drets d’imatge.

- Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’organització.

- En cas que l’organització esbrini que, en contra de la documentació presentada, una fotografia no compleixi algun dels requisits d’aquestes bases, l’autor serà desqualificat.

- La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.

 

 

ALTRES ACTIVITATS

Els teus moments #llivia

  • Estigues informat

    INSCRIU-TE GRATUÏTAMENT AL BUTLLETÍ DE LLÍVIA

  • Com arribar

    T'AJUDEM A ARRIBAR

Els teus moments #llivia

COMPARTEIX LLÍVIA

La Revista

VIU LLÍVIA

Veure totes les edicions